Lopend wetenschappelijk onderzoek

Ons Kennis- en Innovatiecetrum houdt zich onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek met als doel het verbeteren van onderzoek en behandeling van patiënten. 

Heup  

Momenteel loopt er een studie die onderzoekt of een grotere randomized clinical trial (RCT) uitgevoerd kan worden naar de frequentie van fysiotherapie na een kijkoperatie van de heup. Gegevens van deze studie kunt u hier terugvinden. Daarnaast wordt er tezamen met een stagiair onderzoek gedaan naar het gebruik van functionele testen bij patiënten met heupklachten.

Knie  

Momenteel loopt er een cohortstudie naar de effectiviteit van een oefenprogramma bij patiënten met knie-artrose. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Daarnaast starten stagiaires met het uitwerken van een up-to-date fysiotherapeutisch behandelprotocol voor zogenaamde microfracturing van de knie; een operatie waarbij kraakbeenschade behandeld kan worden.  

Ook wordt de laatste hand gelegd aan een vertaling en valdiatie van de K-SES. Een vragenlijst die zich specifiek richt op patiënten met een voorste-kruisbandletsel.
Twee andere onderzoeken die zich richten op het recidiefpercentage van voorste-kruisbandletsels alsmede de validatie van een testbatterij voor recidief/contralaterale letsel bij voorste-kruisbandpatiënten zijn onderweg.

Onderbeen  

Gedurende de laatste jaren is er veel informatie verzameld met betrekking tot klachten behorende bij het compartimentsyndroom van het onderbeen. Deze gegevens zullen worden vertaald naar onderzoeksdata om zo de patiëntenzorg te optimaliseren.

Enkel  

Een fysiotherapeutisch behandelprotocol voor patiënten met syndesmoselestsel van de enkel is momenteel in ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over lopend wetenschappelijk onderzoek en publicaties door SMCP, neem gerust contact met ons op.

  • thuiswinkelwaarborg
  • Federatie
  • VSG
  • Keurmerk fysiotherapie
  • NOC NSF
  • SCAS gecertificeerd
  • CTO Papendal
  • High Performance Partner
  • de Fysiotherapeut