Onze historie

Sport Medisch Centrum Papendal is al bijna 50 jaar hét sportmedische centrum van Nederland. Ons team van onder meer sportartsen, fysiotherapeuten, sportcardiologen en bewegingswetenschappers levert elke dag zorg van hoge kwaliteit onder één dak. Onze medewerkers staan voor een geïntegreerde aanpak en zijn toegankelijk voor iedereen: samen houden zij mensen in beweging.

Papendal ademt sport

Het Sport Medisch Centrum ligt op Papendal. Papendal ademt sport sinds jaar en dag. Het is de thuisbasis van  NOC*NSF en het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) waar topsporters en talenten kind aan huis zijn: het trainingspakkengehalte ligt er hoger dan waar dan ook. Tussen de vele gebouwen, tegenover de moderne atletiekbaan, ligt het Sport Medisch Centrum.

Historie Papendal

Sport Medisch Centrum Papendal heeft een lang trackrecord dat bijna een halve eeuw teruggaat. Voor het ontstaan ervan, gaan we terug naar het jaar 1959, toen de Nederlandse Sport Federatie (NSF) werd opgericht. In een vergadering werd besproken hoe de Nederlandse sport groter kon worden. Een Nationaal Sportcentrum waar alle aangesloten sportbonden van de NSF voordeel uit konden halen, leek het antwoord op die vraag. In 1963 kocht de NSF een stuk bosgrond van de gemeente Arnhem en de geboorte van Nationaal Sportcentrum Papendal was een feit.

Opening Nationaal Sportcentrum Papendal

In 1971 opende HKH Prinses Beatrix Nationaal Sportcentrum Papendal. Bij de opening beschikte het terrein over o.a. een hoofdgebouw met restaurant, een sporthotel, een grote sporthal, een aantal grasvelden, een tijdelijk centrum voor sportgeneeskunde en een atletiekbaan voor topsporters. In de jaren die volgden werd het terrein steeds verder uitgebreid en gemoderniseerd tot de dag van vandaag.

Tijdelijk centrum voor sportgeneeskunde

Het tijdelijk centrum voor sportgeneeskunde op Papendal is de basis van het huidige Sport Medisch Centrum Papendal. Eerst bescheiden vertegenwoordigd, maar door o.a. het toenemend aantal sportkeuringen dat verricht moest worden in de Nederlandse topsport, groeide het belang van sportgeneeskunde binnen de NSF. Toentertijd lag in de sportmedische zorg de focus voornamelijk op de topsporters. Er werden wel particulieren op Papendal behandeld, maar het was geen aandachtsgebied. Ook de bereikbaarheid van het terrein was een horde die niet veel particulieren namen.

Verhaal van Sport Medisch Centrum Papendal

Van 1971 – 1997 is het centrum voor sportgeneeskunde altijd onderdeel geweest van het NOC*NSF (dat in 1993 ontstond uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Met de privatisering in 1997 kwam daar verandering in en ging het onderdeel sportgeneeskunde van het NOC*NSF op eigen kracht door onder de naam Gezondheidsmanagement Papendal BV. Aan de hoogwaardige, sportmedische zorg en de locatie veranderde niets. Wel werd de BV nu zelf verantwoordelijk voor het financiële resultaat. De BV bestond uit 2 onderdelen, Active Living en het Sportmedisch Centrum. Al na 4 jaar werd Active Living afgestoten en werd uit Sportmedisch centrum in 2001 de nieuwe BV Sport Medisch Centrum Papendal opgericht.

Groei naar 10 vestigingen

Vanaf die periode ging SMCP groeien. In 2003 werden 2 dependances erbij geopend en in de jaren die volgden kwamen er steeds nieuwe vestigingen bij in de regio Arnhem. In 2016 werd regio Nijmegen ontsloten, de grootste stap met in één keer 4 extra vestigingen. Per medio januari 2022 is negende vestiging geopend in Apeldoorn. Het grootste voordeel van de uitbreiding was dat het de bereikbaarheid sterk vergrootte. De hoogwaardige diensten van het sportmedisch centrum werden hierdoor toegankelijker voor patiënten: niet alleen meer topsporters maar ook recreatieve sporters of mensen die helemaal geen sport beoefenen. De kennis en expertise op topsportniveau werd voor iedereen toegankelijk.

Alle rollen gespeeld

Robert van Cingel was erbij vanaf het eerste uur. Tegenwoordig in de functie van directeur van Sport Medisch Centrum Papendal en praktiserend (sport)fysiotherapeut, maar hij was al betrokken vanaf 1991. Hij begon als stagiair fysiotherapie, mocht daarna als invalkracht waarnemen om vervolgens officieel in dienst te treden bij SMCP in 1993 in de functie van fysiotherapeut. In 1997 werd hij hoofd van de afdeling, in 2004 interim-directeur en in 2005 directeur. Tot op de dag van vandaag werkt hij nog met evenveel plezier en passie bij het centrum als in de beginjaren. “Het heeft een groot voordeel als je alle rollen hebt gespeeld”, zegt hij. “Je kunt je inleven op ieder niveau, je weet wat er speelt en waar de knelpunten zitten”. Ook weten medewerkers van het sportmedisch centrum de weg naar zijn kamer als er vragen zijn of support nodig is.

Kennis- en Innovatiecetrum

In de jaren is er veel veranderd. Niet alleen de toename van het aantal vestigingen en daarmee de groei in omzet en medewerkers. Ook de toonaangevende rol waarmee SMCP zich onderscheidt in het vakgebied. SMCP werkt samen met ziekenhuizen en medisch specialisten en heeft een Kennis- en Innovatiecetrum opgericht. “Er wordt echt tijd van onze professionals en geld vrijgemaakt om deze ontwikkeling verder door te zetten. Gelukkig wordt het belang hiervan ook in medische wereld gezien”, zegt Van Cingel. Naast de promotie van Van Cingel in 2007 (Universiteit Maastricht) is ook Marsha Tijssen gepromoveerd (december 2017, Radboud Universiteit). Met een aantal andere fysiotherapeuten/bewegingswetenschappers zijn zij verantwoordelijk voor het Kennis- en Innovatiecentrum waarvan Tijssen de manager is. SMCP heeft een nauwe samenwerking met medische faculteiten/ universiteiten en andere kennisinstellingen als het gaat om wetenschappelijk onderzoek, publicaties en patiëntenzorg. In de periode 2012-2018 heeft het Kenniscentrum meer dan 50 wetenschappelijke publicaties gerealiseerd.

Verandering op alle gebieden

Voor het onderdeel fysiotherapie is een bredere focus aangebracht in de loop der jaren. Naast de van oudsher ontwikkelde expertise op het gebied van sportblessures is de afdeling gespecialiseerd in musculoskeletale fysiotherapie. Zo is er naast sportblessures uitgebreide kennis en expertise op het gebied van artrose, rugklachten, schouderklachten, revalidatie na knie- en heupprothese, wervelkolomchirurgie etc.

Voor de sportgeneeskunde ligt het anders. De sportarts is, net als de fysiotherapeut, een expert op het gebied van belasting en belastbaarheid in relatie tot sport en bewegen. De doelgroep bestaat dan ook veelal uit sporters van verschillend niveau. Naast het onderzoek en de behandeling van klachten van het bewegingsapparaat heeft de sportarts veel kennis van de inspanningsfysiologie. Via verschillende sportmedische onderzoeken is het bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen of sporten verantwoord is of wat er moet gebeuren om de prestatie van de sporter te verbeteren. Steeds vaker wordt deze expertise ingezet om te bepalen of sport en bewegen bij chronische aandoeningen een positieve bijdrage kan leveren aan het ziekteproces, de levensduur en de kwaliteit van leven.

Sportgeneeskunde kent 3 belangrijke aanpalende disciplines:

 • Orthopedie, waarvoor wij intensief samenwerken met het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem
 • Radiologie (Röntgen, MRI-scan), in samenwerking met Rijnstate ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen
 • Sportcardiologie

Omdat deze laatste zo belangrijk is, zijn wij een samenwerking aangaan met het AMC, afdeling cardiologie (AMC Hartcentrum). In deze samenwerking is sprake van een echte win-win situatie. Het AMC vindt dit interessant vanuit de koppeling met de sport en voor ons is een snelle toegang tot cardiologie (in relatie met sport) belangrijk. Voor de afdeling sportcardiologie is elke maandag op Papendal een sportcardioloog in huis om patiënten te onderzoeken en te behandelen.

Cultuur met oog voor medewerker

SMCP heeft een ambitieuze cultuur waarin veel aandacht is voor de ontwikkeling van de medewerker. Zodat deze op zijn beurt weer optimaal klaar staat voor de patiënt. Er is een eigen leerplan ontwikkeld, een intern leerbeleidsplan waarin persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeldoelen zijn opgenomen. Medewerkers worden daarin goed begeleid door het bedrijf. Nieuwe collega’s die bij ons aan boord komen, hebben een verschillende achtergrond waardoor wij een gezonde mix aan medewerkers hebben. Soms komen ze direct van school en mogen na een succesvolle stage bij ons waarnemen en soms beschikken ze al over 10 of meer jaar werkervaring.

De organisatie kent weinig verloop en werken bij het sportmedisch centrum is een mooie stap in hun carrière die mensen graag op hun CV hebben staan. Overigens is het werken met topsporters niet voor iedereen weggelegd. Naast de sportmedische vaardigheden, zijn hier ook persoonlijke vaardigheden nodig waar niet iedereen van nature over beschikt. Gelukkig is onze klantenkring tegenwoordig zeer divers, zodat ieders expertise goed benut wordt.

Binnen SMCP is een eenduidige manier van werken ontwikkeld, die een goede leidraad is bij het inwerken van nieuwe collega’s. Er zijn protocollen over de werkwijze geschreven die dit garanderen en zo ook de kwaliteit borgen.

Werken op topsportniveau

Veel sportartsen en fysiotherapeuten van SMCP zijn via het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) werkzaam voor diverse sportbonden. Dat betekent dat zij behandelend arts en/of fysiotherapeut zijn van onze nationale topsporters in uiteenlopende sporten. Ook maken de dansopleidingen van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Rijn IJssel Artiest Dans in Arnhem gebruik van onze medische topsportbegeleiding.

Medische begeleiding Olympische teams

Ook hebben diverse medewerkers ruime ervaring in de medische begeleiding van de Nederlandse topsporters tijdens diverse Olympische Spelen, WK’s, EK’s en diverse Grand Prix toernooien. Een aantal fysiotherapeuten is verbonden aan diverse opleidingsinstituten zoals Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten (dans).

Missie en visie

Sport Medisch Centrum Papendal heeft haar missie en visie vastgelegd om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van het sportmedisch centrum op korte, middellange en lange termijn. Zo blijven wij gericht en gepassioneerd werken aan onze kwaliteit.

Maak vast kennis met een paar van onze specialisten

Diederik Oei

Sportarts

Lees meer

dr. Marsha Tijssen

Fysiotherapeute, manager Kennis- en Innovatiecentrum

Lees meer

Sander van Dijk

Sportfysiotherapeut

Lees meer

dr. Robert van Cingel

Directeur, sportfysiotherapeut, manueel therapeut

Bekijk ons hele team

Meet the team

Bij Sport Medisch Centrum Papendal werken inmiddels ruim 60 specialisten. Samen houden zij mensen in beweging.

 • thuiswinkelwaarborg
 • Federatie
 • VSG
 • Keurmerk fysiotherapie
 • NOC NSF
 • SCAS gecertificeerd
 • CTO Papendal
 • High Performance Partner
 • de Fysiotherapeut